MENÜ
İstanbul 25°
Kamyonum
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
ıaa, automechanica
okt, okttrailer, oktreyler, treyler, dorse,
mercedes,  kamyonumdergisi, kamyon, trucs
SEKTÖREL EĞİTİM
Sedat ŞAHİN
YAZARLAR
13 Ekim 2016 Perşembe

SEKTÖREL EĞİTİM


Ülkemizde ve özellikle başta istanbul olmak üzere  metropol şehirlerde son zamanlarda meydana gelen kent içi trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kaybının üzücü boyutları göz önüne alınarak kent içi ulaşımda güvenlik ve eğitim konusunda ciddi, etkili, yaygın yoğunlaştırılmış bir program uygulanmalıdır.           
  
Trafik ve taşımacılık ortamı faaliyetleri insan ağırlıklı ortamlardır. Trafik ortamında görülen güvensizliklerin, düzensizliklerin ve aksaklıkların önemli bir kısmı insan faktörünün tutum ve davranışlar ile ilişkilidir.
 

Bu nedenle, düzenli ve güvenli bir trafik için alınması zorunlu olan tedbirlerin başında, insan faktörünün yol ve trafik güvenliği konusunda iyi bir şekilde eğitilmesi gelmektedir. Ancak sadece insan faktörüne yoğunlaşmak, diğer faktörlerin gözden kaçmasına neden olmaktadır.

Kent içi ulaşımda oluşan kaza nedenlerinin daha gerçekçi biçimde değerlendirilerek, sadece insan unsurundan kaynaklanan bir bakış açısı terk edilmeli, diğer faktörleri de dikkate alan bir değerlendirme yapılmalıdır.

Özelikle toplu taşım sistemlerinin tasarım ve seçiminde güvenlik konusuna öncelik verilmelidir. Ayrıca kent içi yol altyapısının standartlara uygun biçimde yapılandırılması, yol güvenliğini artıracaktır. Kent içi yatay ve dikey trafik işaretlemelerinin eksikliklerinin giderilmesi ve anlaşılamayanların kuralına uygun biçimde yenilenmesi yol ve trafik güvenliği için gereklidir.

Güvenlik konusunda trafik ve taşıtların denetimi eksikliği de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Daha yaygın ve özenli denetimlerin yapılması yönünde özel sektör ile ilgili Bakanlıklar  ile diğer merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğine gitmesi sağlanmalıdır.
Ülkemizde kent içi ulaşım ve toplu taşım sistemlerinin planlaması, projelendirilmesi, uygulaması ve işletilmesi konusunda gereken uzmanlık bilgilerini sağlayan öğretim kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Üniversitelerin ve diğer araştırma kuruluşları nın kent içi ulaşıma hizmet verecek şekilde örgütlenmesi ile bu konularda uzmanlaşmış kadrolar oluşacaktır.

Yurtdışındaki gelişmeler izlenerek, uygulamaya yönelik sistem, araç ve gereçlerdeki teknolojilerin geliştirilmesi sağlanabilecek ve yeni araştırmalar yapılması mümkün olabilecektir.

Özelikle yüksek lisans düzeyinde konu ile ilgili disiplinler arası eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Ulaşım planlaması ve mühendisliği eğitiminin kent planlama tasarım  ulaşım ekonomisi, trafik mühendisliği gibi dallarını da kapsayacak biçimde öncelikle yüksek lisans düzeyinde programlanmalı, orta veya uzun dönemde lisans düzeyinde program öngörülmelidir.

Kent içi ulaşımın sorunsuz gerçekleşebilmesi için karar verici uygulayıcı ve işleticilerin yanı sıra yaya, yolcu ve sürücülerin de sürekli bir program çerçevesinde eğitilmesi gerekir.
Bütün dünya ülkeleri için geçerli ve bağlayıcı olan trafik eğitimine, uzun yıllar boyunca ülkemizde yeterince yer ve önem verilmemesi, trafik kazasındaki can ve mal kaybının artmasının nedenlerinden biridir.

Bu nedenle; trafik ve ulaşım faaliyetlerinin istenilen düzeyde güvenli, düzenli, konforlu ve çevreyi en az kirletecek şekilde sürdürülmesi için bu sektörde görev alan insanlarla birlikte genel olarak trafik eğitiminin yurt çapında ve yaygın biçimde yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yapılacak trafik eğitiminde öncelikle ticari araç sürücü eğitimi olmak üzere bütün sürücülerin eğitimine önem verilmelidir. Çıkarılan yönetmelik hükümlerinin gereği olarak uygulayıcıların denetleme yetkisini de kullanması sağlanmalıdır.

Kent içi ulaşımda hizmet veren personel hizmet içi eğitimden geçirilmeli, gerekirse bu eğitim yıl içeresin de belli sürelerle tekrarlanmalıdır.

Böylesi bir insan kaynağı profilini oluşturmaya yönelik çalışmalar hızlandırılmalı, sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip kadroların yetiştirilmesi yönünde yasal önlemler alınmalı, istihdam ve ücret politikaları yeniden gözden geçirilmelidir. Diğer mevcut uygulamalara ilave olarak, sektörde çalışanların sosyal güvenceye ve güçlü örgütlü yapıya kavuşturulması yönünde tedbirler alınmalıdır.

Kentiçi ulaşım projelerinden etkilenecek değişik toplumsal grupların proje değerlendirme aşamasına katılımları sağlanmalıdır. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sağlıklı bir iletişimin kurulması için uygun araçlar geliştirilmelidir.

Bol kazançlı mutlu huzurlu günler dileklerimle...
 
Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu yazı henüz yorumlanmamış...

Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Kamyonum
IVECO, ÇEKİCİ, KAMYON,